יוסף סרלין

יוסף סרלין

ועדות

 • הכנסת ה-7 מ-19/11/1969 עד 21/01/1974

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 04/09/1961

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-3 מ-17/08/1955 עד 20/11/1959

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-2 מ-18/09/1951 עד 15/08/1955

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-1 מ-29/03/1949 עד 20/08/1951

  ועדת העבודה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-1 מ-29/03/1949 עד 20/08/1951

  הכנסת

  חבר ועדה

סיעות

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 15/01/1974

  גוש תנועת החרות-מפלגה ליברלית

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 17/11/1969

  גוש תנועת החרות-מפלגה ליברלית

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  המפלגה הליברלית

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 04/09/1961

  הציונים הכלליים

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 30/11/1959

  הציונים הכלליים

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-2 מ-20/08/1951 עד 15/08/1955

  הציונים הכלליים

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-1 מ-14/02/1949 עד 20/08/1951

  הציונים הכלליים

  חבר/ת סיעה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-2 מ-26/01/1954 עד 29/06/1955

  הבריאות

  שר

 • הכנסת ה-2 מ-29/12/1952 עד 26/01/1954

  הבריאות

  שר

 • הכנסת ה-2 מ-24/12/1952 עד 29/12/1952

  התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

  שר

קוד המקור של הנתונים