אליעזר זנדברג

אליעזר זנדברג

סיעות

 • הכנסת ה-16 מ-05/02/2006 עד 17/04/2006

  הבית הלאומי

 • הכנסת ה-16 מ-26/01/2006 עד 05/02/2006

  הסיעה החילונית

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 26/01/2006

  שינוי

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  שינוי

 • הכנסת ה-14 מ-25/03/1999 עד 07/06/1999

  שינוי

 • הכנסת ה-14 מ-22/03/1999 עד 25/03/1999

  הצעירים

 • הכנסת ה-14 מ-23/02/1999 עד 22/03/1999

  ישראל במרכז

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 23/02/1999

  הליכוד-גשר-צומת

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  צומת

ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-15/02/2005 עד 17/04/2006

  ועדת משנה

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/02/2005 עד 17/04/2006

  ועדת משנה

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/02/2005 עד 17/04/2006

  החוץ והבטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-26/01/2005 עד 17/04/2006

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-18/06/2001 עד 17/02/2003

  לענייני מחקר ופיתוח טכנולוגי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-06/11/2000 עד 17/02/2003

  המיוחדת למאבק בנגע הסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-26/07/2000 עד 18/06/2001

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-18/08/1999 עד 11/07/2000

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-27/07/1999 עד 17/02/2003

  המיוחדת לקידום מעמד הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 17/02/2003

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 19/07/1999

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-29/07/1998 עד 07/06/1999

  המיוחדת לענין לקחי אסון גשר המכביה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-26/11/1996 עד 07/06/1999

  העליה והקליטה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-16/07/1996 עד 07/06/1999

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/12/1998

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 24/11/1998

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-03/04/1995 עד 17/06/1996

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-11/01/1995 עד 17/06/1996

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-28/07/1992 עד 17/01/1995

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 28/07/1992

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-16 מ-19/07/2004 עד 04/12/2004

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-27/02/2003 עד 19/07/2004

  שר

 • הכנסת ה-14 מ-02/11/1998 עד 06/07/1999

  סגן שר

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 27/02/2003

  שינוי

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  שינוי

קוד המקור של הנתונים