מרדכי סורקיס

מרדכי סורקיס

סיעות

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 21/01/1974

  המערך

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 17/11/1969

  רשימת פועלי ישראל

ועדות

 • הכנסת ה-7 מ-19/11/1969 עד 21/01/1974

  הפנים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  הפנים

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-7 מ-19/11/1969 עד 21/01/1974

  הפנים

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  הפנים

קוד המקור של הנתונים