עמנואל זיסמן

עמנואל זיסמן

סיעות

 • הכנסת ה-14 מ-25/03/1999 עד 07/06/1999

  ח"כ בודד - ללא סיעה

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 25/03/1999

  הדרך השלישית

 • הכנסת ה-13 מ-07/03/1996 עד 17/06/1996

  הדרך השלישית

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 07/03/1996

  העבודה

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  המערך

ועדות

 • הכנסת ה-14 מ-04/02/1998 עד 07/06/1999

  המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-08/06/1994 עד 17/06/1996

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  העליה והקליטה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-15/10/1991 עד 02/06/1992

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-07/11/1990 עד 13/07/1992

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 15/06/1992

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 07/10/1991

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 06/06/1989

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-14 מ-08/07/1996 עד 07/06/1999

  החינוך והתרבות

 • הכנסת ה-13 מ-27/07/1992 עד 17/06/1996

  העליה והקליטה

קוד המקור של הנתונים