נחום ניר (רפאלקס)

נחום ניר (רפאלקס)

סיעות

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  אחדות העבודה - פועלי ציון

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 04/09/1961

  אחדות העבודה - פועלי ציון

 • הכנסת ה-3 מ-12/10/1955 עד 30/11/1959

  אחדות העבודה - פועלי ציון

 • הכנסת ה-1 מ-14/02/1949 עד 20/08/1951

  מפלגת הפועלים המאוחדת

 • הכנסת ה-0 מ-04/05/1948 עד 10/02/1949

  מפלגת הפועלים המאוחדת

ועדות

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  השירותים הציבוריים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 04/09/1961

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 04/09/1961

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-3 מ-17/08/1955 עד 30/11/1959

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-1 מ-29/03/1949 עד 20/08/1951

  השירותים הציבוריים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-1 מ-29/03/1949 עד 20/08/1951

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-1 מ-29/03/1949 עד 20/08/1951

  החוקה חוק ומשפט

קוד המקור של הנתונים