מרדכי (מקס) נורוק

מרדכי (מקס) נורוק

סיעות

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 08/11/1962

  חזית דתית לאומית

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 04/09/1961

  חזית דתית לאומית

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 30/11/1959

  חזית דתית לאומית

 • הכנסת ה-2 מ-20/08/1951 עד 15/08/1955

  המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים

 • הכנסת ה-1 מ-14/02/1949 עד 20/08/1951

  החזית הדתית המאוחדת

 • הכנסת ה-0 מ-04/05/1948 עד 10/02/1949

  המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים

ועדות

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 08/11/1962

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 04/09/1961

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-3 מ-17/08/1955 עד 20/11/1959

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-3 מ-17/08/1955 עד 20/11/1959

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-2 מ-03/11/1952 עד 24/12/1952

  שר

קוד המקור של הנתונים