עקיבא נוף

עקיבא נוף

סיעות

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  הליכוד

 • הכנסת ה-9 מ-28/01/1981 עד 20/07/1981

  הליכוד

 • הכנסת ה-9 מ-17/09/1980 עד 28/01/1981

  אחווה

 • הכנסת ה-9 מ-14/09/1978 עד 17/09/1980

  התנועה הדמוקרטית

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 14/09/1978

  התנועה הדמוקרטית לשינוי

 • הכנסת ה-8 מ-26/10/1976 עד 22/01/1977

  מרכז חופשי

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 26/10/1976

  הליכוד

קוד המקור של הנתונים