ירוחם משל

ירוחם משל

סיעות

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  המערך

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

  המערך

ועדות

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 20/07/1981

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

  העבודה והרווחה

קוד המקור של הנתונים