אליהו מרידור (וירז`בולובסקי)

אליהו מרידור (וירז`בולובסקי)

סיעות

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 16/10/1966

  גוש תנועת החרות-מפלגה ליברלית

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  תנועת החירות

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 04/09/1961

  תנועת החירות

ועדות

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 16/10/1966

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 16/10/1966

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 04/09/1961

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 04/09/1961

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים