משה מרון (סגל)

משה מרון (סגל)

סיעות

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 20/07/1981

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 20/07/1981

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 20/07/1981

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-9 מ-03/02/1981 עד 20/07/1981

  הכנסת

 • הכנסת ה-9 מ-11/03/1980 עד 03/02/1981

  הכנסת

קוד המקור של הנתונים