שמואל מיקוניס

שמואל מיקוניס

סיעות

 • הכנסת ה-7 מ-13/03/1972 עד 21/01/1974

  המפלגה הקומוניסטית הישראלית

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 17/11/1969

  המפלגה הקומוניסטית הישראלית

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  המפלגה הקומוניסטית הישראלית

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 04/09/1961

  המפלגה הקומוניסטית הישראלית

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 30/11/1959

  המפלגה הקומוניסטית הישראלית

 • הכנסת ה-2 מ-20/08/1951 עד 15/08/1955

  המפלגה הקומוניסטית הישראלית

 • הכנסת ה-1 מ-14/02/1949 עד 20/08/1951

  המפלגה הקומוניסטית הישראלית

 • הכנסת ה-0 מ-04/05/1948 עד 10/02/1949

  המפלגה הקומוניסטית הישראלית

ועדות

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  ועדת העבודה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 04/09/1961

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-2 מ-18/09/1951 עד 16/01/1952

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-1 מ-29/03/1949 עד 20/08/1951

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-1 מ-29/03/1949 עד 20/08/1951

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים