מוחמד מיעארי

מוחמד מיעארי

סיעות

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  הרשימה המתקדמת לשלום

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 20/11/1988

  הרשימה המתקדמת לשלום

ועדות

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 13/07/1992

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 15/06/1992

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-22/10/1984 עד 19/11/1988

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים