בנימין מינץ

בנימין מינץ

ועדות

 • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 01/11/1960

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-2 מ-18/09/1951 עד 15/08/1955

  ועדת העבודה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-4 מ-10/03/1949 עד 01/11/1950

  הפנים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-1 מ-10/03/1949 עד 01/11/1950

  הפנים ואיכות הסביבה

  יו"ר ועדה

סיעות

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 30/05/1961

  חזית דתית תורתית

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 30/11/1959

  חזית דתית תורתית

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-2 מ-20/08/1951 עד 15/08/1955

  פועלי אגודת ישראל

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-1 מ-14/02/1949 עד 20/08/1951

  החזית הדתית המאוחדת

  חבר/ת סיעה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-4 מ-18/07/1960 עד 30/05/1961

  הדואר

  שר

קוד המקור של הנתונים