חיים אורון

חיים אורון

סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 25/03/2011

  מרצ

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  מרצ

 • הכנסת ה-16 מ-27/07/2005 עד 17/04/2006

  מרצ-יחד והבחירה הדמוקרטית

 • הכנסת ה-16 מ-15/06/2004 עד 27/07/2005

  יחד (ישראל חברתית דמוקרטית) והבחירה הדמוקרטית

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 15/06/2004

  מרצ

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 25/02/2000

  מרצ

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  מרצ

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  מרצ

 • הכנסת ה-12 מ-09/03/1992 עד 13/07/1992

  מרצ

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 09/03/1992

  מפלגת הפועלים המאוחדת

ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-25/10/2010 עד 25/03/2011

  ועדת המשנה לעניינים חסויים לפי סעיף 5 לחוק הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-13/10/2010 עד 25/03/2011

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-23/06/2010 עד 13/10/2010

  הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-17/03/2010 עד 25/03/2011

  משותפת כספים וחוקה לדיון בהצ"ח התייעלות כלכלית ותקציב המדינה לשנים 2009 - 2010

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-09/02/2010 עד 25/03/2011

  ועדת האתיקה - יישום נוהל טיסות חה"כ במחלקת עסקים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-30/12/2009 עד 25/03/2011

  משותפת ועדת החינוך והכספים להצ"ח תיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-14/12/2009 עד 23/06/2010

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-07/12/2009 עד 25/03/2011

  ועדת המשנה לגיבוש כללי אתיקה לחברי הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-17/11/2009 עד 25/03/2011

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-27/10/2009 עד 25/03/2011

  ועדת משנה לפנסיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-26/10/2009 עד 25/03/2011

  ועדת המשנה להצ"ח לתיקון פקודת הקרקעות (מ/237)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-13/10/2009 עד 14/12/2009

  הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-06/04/2009 עד 13/10/2009

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-03/12/2007 עד 24/02/2009

  משותפת כספים-עבודה לדיון בפרק י"ט נושא עובדים זרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-12/06/2007 עד 24/02/2009

  ו.משותפת כספים ועבודה - הגנה על עובדים בשעת חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-12/06/2007 עד 24/02/2009

  בנושא בעיה בתשלומי פנסיה בגופים שונים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/03/2007 עד 24/02/2009

  בעניין שנת שמיטה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-06/02/2007 עד 24/02/2009

  ועדת משנה לטיפול בנכי רדיפות הנאצים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-05/06/2006 עד 24/02/2009

  האתיקה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/05/2006 עד 24/02/2009

  משותפת - חוץ וביטחון וכספים לתקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-23/05/2006 עד 24/02/2009

  משותפת לחינוך וכספים-פרק ט"ז-שונות-59-חוק ההסדרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-16/05/2006 עד 24/02/2009

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-16/05/2006 עד 24/02/2009

  לעניין מיגון יישובי עוטף עזה;מיגון מוסדות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  לזכויות ראש ממשלה מכהן ורעייתו

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/12/2005 עד 17/04/2006

  לפי סעיף 5 לחוק הכנסת לעניינים חסויים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/02/2005 עד 17/04/2006

  משותפת לכספים ופנים לדיון בפרק ה' - רשויות מקומיות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/02/2005 עד 17/04/2006

  משותפת - כספים וכלכלה לדיון בפרק ט' - תקשורת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/02/2005 עד 17/04/2006

  ועדה משותפת כספים וחינוך לדיון בפרק י"ג - שונות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-18/01/2005 עד 17/04/2006

  האתיקה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-12/03/2003 עד 17/04/2006

  לתקציב הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לתקציב שירותי הבריאות לתלמיד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/01/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לעניין חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-21/07/1998 עד 07/06/1999

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-04/08/1992 עד 17/06/1996

  המיוחדת לערוץ 2

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 04/08/1992

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-24/02/1992 עד 13/07/1992

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 13/07/1992

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 23/07/1991

  הכספים

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-15 מ-05/08/1999 עד 24/06/2000

  שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-07/12/2009 עד 25/03/2011

  ועדת המשנה לגיבוש כללי אתיקה לחברי הכנסת

 • הכנסת ה-17 מ-06/02/2007 עד 24/02/2009

  ועדת משנה לטיפול בנכי רדיפות הנאצים

 • הכנסת ה-17 מ-05/06/2006 עד 24/02/2009

  האתיקה

 • הכנסת ה-17 מ-16/05/2006 עד 24/02/2009

  לעניין מיגון יישובי עוטף עזה;מיגון מוסדות

 • הכנסת ה-13 מ-04/08/1992 עד 17/06/1996

  האתיקה

קוד המקור של הנתונים