אליעזר מזרחי

אליעזר מזרחי

סיעות

 • הכנסת ה-12 מ-25/12/1990 עד 13/07/1992

  גאולת ישראל

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 24/12/1990

  אגודת ישראל

ועדות

 • הכנסת ה-12 מ-18/06/1991 עד 13/07/1992

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-06/06/1989 עד 08/11/1989

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 13/07/1992

  העליה והקליטה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 06/06/1989

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-12 מ-25/06/1990 עד 13/07/1992

  סגן שר

קוד המקור של הנתונים