ג'בר מועדי

ג'בר מועדי

סיעות

 • הכנסת ה-9 מ-12/01/1981 עד 20/07/1981

  הרשימה הערבית המאוחדת

 • הכנסת ה-8 מ-08/03/1977 עד 13/06/1977

  הרשימה הערבית המאוחדת

 • הכנסת ה-8 מ-08/06/1976 עד 08/03/1977

  קידמה ופיתוח

 • הכנסת ה-8 מ-26/02/1974 עד 08/06/1976

  מערך

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 26/02/1974

  קידמה ופיתוח

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 21/01/1974

  קידמה ופיתוח

 • הכנסת ה-6 מ-11/04/1967 עד 17/11/1969

  הסיעה הדרוזית הישראלית

 • הכנסת ה-6 מ-01/01/1967 עד 11/04/1967

  שיתוף ואחווה

 • הכנסת ה-6 מ-05/07/1966 עד 01/01/1967

  שיתוף ופיתוח

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 05/07/1966

  שיתוף ואחווה

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  שיתוף ואחווה

 • הכנסת ה-3 מ-13/02/1956 עד 30/11/1959

  רשימה דמוקרטית לערביי ישראל

 • הכנסת ה-2 מ-20/08/1951 עד 15/08/1955

  רשימה דמוקרטית לערביי ישראל

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/06/1977

  סגן שר

 • הכנסת ה-8 מ-24/03/1975 עד 13/06/1977

  סגן שר

 • הכנסת ה-8 מ-16/07/1974 עד 24/03/1975

  סגן שר

 • הכנסת ה-8 מ-06/05/1974 עד 03/06/1974

  סגן שר

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 10/03/1974

  סגן שר

 • הכנסת ה-7 מ-27/10/1971 עד 21/01/1974

  סגן שר

קוד המקור של הנתונים