בועז מואב

בועז מואב

סיעות

  • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 13/06/1977

    התנועה לזכויות האזרח ולשלום

ועדות

  • הכנסת ה-8 מ-30/01/1974 עד 13/06/1977

    הפנים ואיכות הסביבה

    חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים