יצחק מודעי (מדזוביטש)

יצחק מודעי (מדזוביטש)

ועדות

 • הכנסת ה-8 מ-30/01/1974 עד 13/06/1977

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-8 מ-30/01/1974 עד 13/06/1977

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

סיעות

 • הכנסת ה-12 מ-15/03/1990 עד 13/07/1992

  המפלגה הליברלית החדשה

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 14/03/1990

  הליכוד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 20/11/1988

  הליכוד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  הליכוד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

  הליכוד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 13/06/1977

  הליכוד

  חבר/ת סיעה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-12 מ-11/06/1990 עד 13/07/1992

  האוצר

  שר

 • הכנסת ה-12 מ-22/12/1988 עד 10/06/1990

  הכלכלה והתעשייה

  שר

 • הכנסת ה-11 מ-20/10/1986 עד 22/12/1988

  ראש הממשלה

  שר

 • הכנסת ה-11 מ-16/04/1986 עד 21/11/1988

  המשפטים

  שר

 • הכנסת ה-11 מ-13/09/1984 עד 20/10/1986

  האוצר

  שר

 • הכנסת ה-10 מ-10/10/1983 עד 13/09/1984

  האנרגיה והתשתיות

  שר

 • הכנסת ה-10 מ-19/10/1982 עד 10/10/1983

  האנרגיה והתשתיות

  שר

 • הכנסת ה-10 מ-05/08/1981 עד 19/10/1982

  ראש הממשלה

  שר

 • הכנסת ה-9 מ-20/06/1977 עד 05/08/1981

  האנרגיה והתשתיות

  שר

 • הכנסת ה-9 מ-15/01/1979 עד 05/08/1981

  התקשורת

  שר

קוד המקור של הנתונים