שלמה לורינץ

שלמה לורינץ

סיעות

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  אגודת ישראל

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

  אגודת ישראל

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 13/06/1977

  חזית דתית תורתית

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 21/01/1974

  אגודת ישראל

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 17/11/1969

  אגודת ישראל

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  אגודת ישראל

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 04/09/1961

  חזית דתית תורתית

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 30/11/1959

  חזית דתית תורתית

 • הכנסת ה-2 מ-20/08/1951 עד 15/08/1955

  עם התורה אגודת ישראל

ועדות

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 20/07/1981

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-8 מ-30/01/1974 עד 13/06/1977

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-7 מ-19/11/1969 עד 21/01/1974

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-7 מ-19/11/1969 עד 21/01/1974

  הפנים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  הפנים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  השירותים הציבוריים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 04/09/1961

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 04/09/1961

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-2 מ-18/09/1951 עד 15/08/1955

  השירותים הציבוריים

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-10 מ-02/11/1961 עד 26/06/1963

  הכספים

 • הכנסת ה-9 מ-17/12/1959 עד 02/11/1961

  הכספים

קוד המקור של הנתונים