שלמה לורינץ

שלמה לורינץ

סיעות

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  אגודת ישראל

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

  אגודת ישראל

 • הכנסת ה-8 מ-15/03/1977 עד 13/06/1977

  יהדות התורה ­ אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 15/03/1977

  חזית דתית תורתית

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 21/01/1974

  אגודת ישראל

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 17/11/1969

  אגודת ישראל

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  אגודת ישראל

 • הכנסת ה-4 מ-09/08/1960 עד 04/09/1961

  אגודת ישראל

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 09/08/1960

  חזית דתית תורתית

 • הכנסת ה-3 מ-03/11/1955 עד 30/11/1959

  אגודת ישראל - פועלי אגודת ישראל

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 03/11/1955

  חזית דתית תורתית

 • הכנסת ה-2 מ-20/08/1951 עד 15/08/1955

  אגודת ישראל

קוד המקור של הנתונים