צבי ויינברג

צבי ויינברג

סיעות

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  ישראל בעליה

ועדות

 • הכנסת ה-14 מ-16/03/1998 עד 07/06/1999

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-04/02/1998 עד 07/06/1999

  המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-16/07/1996 עד 07/06/1999

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים