שלום לוין

שלום לוין

ועדות

 • הכנסת ה-7 מ-19/11/1969 עד 21/01/1974

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

סיעות

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 13/06/1977

  המערך

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 21/01/1974

  המערך

  חבר/ת סיעה

קוד המקור של הנתונים