נחום לוין

נחום לוין

סיעות

  • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

    תנועת החרות

  • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 04/09/1961

    תנועת החרות

  • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 30/11/1959

    תנועת החרות

קוד המקור של הנתונים