דניאל יצחק לוי

דניאל יצחק לוי

סיעות

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 21/01/1974

  המפד"ל

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 17/11/1969

  חזית דתית לאומית

ועדות

 • הכנסת ה-7 מ-19/11/1969 עד 21/01/1974

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-7 מ-19/11/1969 עד 21/01/1974

  ועדת העבודה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  השירותים הציבוריים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  הפנים

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים