אברהם כ”ץ-עוז

אברהם כ”ץ-עוז

סיעות

 • הכנסת ה-13 מ-16/07/1995 עד 07/06/1996

  העבודה

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  המערך

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 20/11/1988

  המערך

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  המערך

 • הכנסת ה-9 מ-18/04/1978 עד 20/07/1981

  המערך

ועדות

 • הכנסת ה-13 מ-20/02/1996 עד 07/06/1996

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-18/03/1991 עד 13/07/1992

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-18/06/1990 עד 02/08/1990

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-22/10/1984 עד 19/11/1988

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-12 מ-22/12/1988 עד 15/03/1990

  שר

 • הכנסת ה-11 מ-20/10/1986 עד 22/12/1988

  סגן שר

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 20/10/1986

  סגן שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  לענייני ביקורת המדינה

קוד המקור של הנתונים