שלום כהן

שלום כהן

סיעות

  • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 21/01/1974

    העולם הזה - כוח חדש

ועדות

  • הכנסת ה-7 מ-19/11/1969 עד 21/01/1974

    השירותים הציבוריים

    חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים