אביעד יפה

אביעד יפה

סיעות

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 19/05/1977

  המערך

 • הכנסת ה-7 מ-04/04/1972 עד 21/01/1974

  המערך

ועדות

 • הכנסת ה-8 מ-30/01/1974 עד 13/06/1977

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-8 מ-30/01/1974 עד 13/06/1977

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-8 מ-30/01/1974 עד 13/06/1977

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-8 מ-30/01/1974 עד 13/06/1977

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-8 מ-30/01/1974 עד 13/06/1977

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים