שמואל הלפרט

שמואל הלפרט

סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-18/12/2008 עד 24/02/2009

  אגודת ישראל

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 18/12/2008

  יהדות התורה והשבת אגודת ישראל-דגל התורה

 • הכנסת ה-16 מ-23/02/2005 עד 17/04/2006

  אגודת ישראל

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-14 מ-23/02/1999 עד 07/06/1999

  אגודת ישראל

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 23/02/1999

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 28/06/1994

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  אגודת ישראל

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  אגודת ישראל

ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-19/12/2006 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת החינוך ולוועדת הכספים לדיון בפרק י"ב ס' 70,69 מחוק ההסדרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-11/07/2006 עד 24/02/2009

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדה לזכויות הילד לנושא העוני וקצבת ילדים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/05/2006 עד 24/02/2009

  הוועדה המיוחדת לזכויות הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-24/05/2006 עד 24/02/2009

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא ועידת התביעות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-03/03/2005 עד 08/06/2005

  ועדת הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-03/03/2005 עד 08/06/2005

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-05/08/1999 עד 27/06/2000

  ועדת האתיקה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-27/07/1999 עד 17/02/2003

  הוועדה המיוחדת למאבק בנגע הסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-27/07/1999 עד 17/02/2003

  הוועדה המיוחדת לקידום מעמד הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 17/02/2003

  ועדת החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 17/02/2003

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-09/12/1996 עד 07/06/1999

  הוועדה המיוחדת לענייני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-09/07/1996 עד 07/06/1999

  ועדת העלייה והקליטה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  ועדת החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 28/06/1994

  ועדת החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 28/06/1994

  ועדת העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-26/06/1991 עד 13/07/1992

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-06/06/1991 עד 10/07/1991

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 13/07/1992

  ועדת החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 15/10/1991

  ועדת העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  ועדת הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 04/05/2006

  סגן שר

 • הכנסת ה-16 מ-30/03/2005 עד 17/04/2006

  סגן שר

 • הכנסת ה-12 מ-07/01/1991 עד 13/07/1992

  סגן שר

 • הכנסת ה-12 מ-19/11/1990 עד 07/01/1991

  סגן שר

קוד המקור של הנתונים