שמואל הלפרט

שמואל הלפרט

סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-16 מ-23/02/2005 עד 17/04/2006

  אגודת ישראל

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 28/06/1994

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  אגודת ישראל

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  אגודת ישראל

ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-19/12/2006 עד 24/02/2009

  משותפת-חינוך וכספים-פרק י"ב ס' 70,69 מחוק ההסדרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-11/07/2006 עד 24/02/2009

  משותפת כספים וזכויות הילד לנושא העוני וקצבת ילדים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/05/2006 עד 24/02/2009

  לזכויות הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-24/05/2006 עד 24/02/2009

  החינוך התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא ועידת התביעות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-03/03/2005 עד 08/06/2005

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-03/03/2005 עד 08/06/2005

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-05/08/1999 עד 27/06/2000

  האתיקה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-27/07/1999 עד 17/02/2003

  המיוחדת למאבק בנגע הסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-27/07/1999 עד 17/02/2003

  המיוחדת לקידום מעמד הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 17/02/2003

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 17/02/2003

  העליה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-09/12/1996 עד 07/06/1999

  המיוחדת לענייני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-09/07/1996 עד 07/06/1999

  העליה והקליטה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 28/06/1994

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 28/06/1994

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-26/06/1991 עד 13/07/1992

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-06/06/1991 עד 10/07/1991

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 13/07/1992

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 15/10/1991

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-16 מ-30/03/2005 עד 17/04/2006

  סגן שר

 • הכנסת ה-12 מ-08/06/1991 עד 13/07/1992

  סגן שר

 • הכנסת ה-12 מ-19/11/1990 עד 08/06/1991

  סגן שר

קוד המקור של הנתונים