נחום חת

נחום חת

סיעות

 • הכנסת ה-2 מ-20/08/1951 עד 15/08/1955

  הציונים הכלליים

ועדות

 • הכנסת ה-2 מ-18/09/1951 עד 15/08/1955

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-2 מ-18/09/1951 עד 15/08/1955

  השירותים הציבוריים

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-2 מ-01/11/1950 עד 08/10/1951

  הפנים ואיכות הסביבה

קוד המקור של הנתונים