משה חריף

משה חריף

סיעות

  • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 16/01/1982

    המערך

ועדות

  • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 16/01/1982

    הכספים

    חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים