פארס חמדאן

פארס חמדאן

סיעות

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 30/11/1959

  חקלאות ופיתוח

 • הכנסת ה-2 מ-20/08/1951 עד 15/08/1955

  חקלאות ופיתוח

ועדות

 • הכנסת ה-3 מ-17/08/1955 עד 20/11/1959

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-2 מ-18/09/1951 עד 15/08/1955

  ועדת העבודה

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים