אברהם הירשזון

אברהם הירשזון

סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  קדימה

 • הכנסת ה-16 מ-16/01/2006 עד 17/04/2006

  קדימה

 • הכנסת ה-16 מ-23/11/2005 עד 16/01/2006

  אחריות לאומית

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 23/11/2005

  הליכוד

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  הליכוד

 • הכנסת ה-14 מ-04/03/1999 עד 07/06/1999

  הליכוד

 • הכנסת ה-14 מ-23/02/1999 עד 04/03/1999

  הליכוד צומת

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 23/02/1999

  הליכוד-גשר-צומת

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  הליכוד

 • הכנסת ה-10 מ-18/06/1983 עד 13/08/1984

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-30/07/2008 עד 24/02/2009

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/07/2008 עד 24/02/2009

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-30/10/2007 עד 14/07/2008

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-26/03/2003 עד 10/01/2005

  לתקציב הבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 10/01/2005

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 10/01/2005

  ועדת משנה לעניינים חסויים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-30/10/2002 עד 17/02/2003

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-20/03/2001 עד 17/02/2003

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-20/03/2001 עד 17/02/2003

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-12/03/2001 עד 20/03/2001

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-15/08/2000 עד 17/07/2002

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-10/11/1999 עד 17/02/2003

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-20/07/1999 עד 31/05/2000

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-19/07/1999 עד 10/11/1999

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-08/01/1997 עד 07/06/1999

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-10/12/1996 עד 07/06/1999

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 24/12/1996

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-17 מ-04/05/2006 עד 03/07/2007

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-18/01/2006 עד 04/05/2006

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-10/01/2005 עד 04/05/2006

  שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-02/08/2004 עד 10/01/2005

  לתקציב הבטחון

 • הכנסת ה-16 מ-10/03/2003 עד 10/01/2005

  הכספים

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 10/01/2005

  ועדת משנה לעניינים חסויים

קוד המקור של הנתונים