אמיל חביבי

אמיל חביבי

סיעות

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 16/02/1972

  הרשימה הקומוניסטית החדשה

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 17/11/1969

  הרשימה הקומוניסטית החדשה

 • הכנסת ה-5 מ-09/10/1961 עד 22/11/1965

  המפלגה הקומוניסטית הישראלית

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 30/11/1959

  המפלגה הקומוניסטית הישראלית

 • הכנסת ה-2 מ-20/08/1951 עד 15/08/1955

  המפלגה הקומוניסטית הישראלית

ועדות

 • הכנסת ה-7 מ-19/11/1969 עד 16/02/1972

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-7 מ-19/11/1969 עד 16/02/1972

  השירותים הציבוריים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  השירותים הציבוריים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-3 מ-17/08/1955 עד 20/11/1959

  הפנים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-2 מ-18/09/1951 עד 15/08/1955

  השירותים הציבוריים

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים