אריה מכלוף דרעי

אריה מכלוף דרעי

סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-15/11/2022

  סיעת התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל

 • הכנסת ה-24 מ-13/06/2021 עד 25/01/2022

  ש"ס

 • הכנסת ה-24 מ-06/04/2021 עד 08/04/2021

  ש"ס

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 21/06/2020

  ש"ס

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  ש"ס

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  ש"ס

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 02/11/2016

  ש"ס

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 01/01/2015

  שס התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  התאחדות הספרדים שומרי תורה - תנועת ש"ס

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  התאחדות הספרדים שומרי תורה - תנועת ש"ס

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-25 מ-29/12/2022 עד 24/01/2023

  שר

 • הכנסת ה-25 מ-29/12/2022 עד 24/01/2023

  שר

 • הכנסת ה-25 מ-29/12/2022 עד 24/01/2023

  משנה לראש הממשלה

 • הכנסת ה-24 מ-06/04/2021 עד 13/06/2021

  שר

 • הכנסת ה-23 מ-17/05/2020 עד 06/04/2021

  שר

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 17/05/2020

  שר

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 17/05/2020

  שר

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  שר

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  שר

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  שר

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  שר

 • הכנסת ה-20 מ-14/10/2018 עד 01/01/2019

  שר

 • הכנסת ה-20 מ-11/01/2016 עד 30/04/2019

  שר

 • הכנסת ה-20 מ-14/05/2015 עד 30/04/2019

  שר

 • הכנסת ה-20 מ-14/05/2015 עד 03/11/2015

  שר

 • הכנסת ה-13 מ-31/05/1993 עד 14/09/1993

  שר

 • הכנסת ה-13 מ-19/05/1993 עד 31/05/1993

  שר

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 19/05/1993

  שר

 • הכנסת ה-12 מ-11/06/1990 עד 13/07/1992

  שר

 • הכנסת ה-12 מ-22/12/1988 עד 11/06/1990

  שר

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 21/06/2020

  ש"ס

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  ש"ס

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  ש"ס

 • הכנסת ה-20 מ-15/04/2015 עד 31/10/2016

  ש"ס

קוד המקור של הנתונים