מאיר זורע (זארודינסקי)

מאיר זורע (זארודינסקי)

סיעות

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 15/02/1978

  התנועה הדמוקרטית לשינוי

ועדות

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 15/02/1978

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 15/02/1978

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 15/02/1978

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים