עבדול-עזיז זועבי

עבדול-עזיז זועבי

סיעות

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 14/02/1974

  מערך

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 21/01/1974

  מערך

 • הכנסת ה-6 מ-28/01/1969 עד 17/11/1969

  מערך

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 28/01/1969

  מפלגת פועלים מאוחדת

ועדות

 • הכנסת ה-8 מ-30/01/1974 עד 14/02/1974

  ועדת החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-7 מ-19/11/1969 עד 21/01/1974

  ועדת העבודה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-7 מ-19/11/1969 עד 21/01/1974

  ועדת הפנים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  ועדת החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  ועדת הפנים

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-7 מ-24/05/1971 עד 14/02/1974

  סגן שר

קוד המקור של הנתונים