פריג`א זוארץ

פריג`א זוארץ

ועדות

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  השירותים הציבוריים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 04/09/1961

  השירותים הציבוריים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-3 מ-17/08/1955 עד 20/11/1959

  השירותים הציבוריים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-3 מ-17/08/1955 עד 20/11/1959

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

סיעות

 • הכנסת ה-6 מ-01/12/1965 עד 17/11/1969

  חזית דתית לאומית

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  חזית דתית לאומית

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 04/09/1961

  חזית דתית לאומית

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 30/11/1959

  חזית דתית לאומית

  חבר/ת סיעה

קוד המקור של הנתונים