מוחמד ותד

מוחמד ותד

סיעות

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  מפלגת הפועלים המאוחדת

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  המערך

ועדות

 • הכנסת ה-11 מ-21/11/1984 עד 19/11/1988

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-21/11/1984 עד 27/07/1988

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים