עבד-אלוהאב דראושה

עבד-אלוהאב דראושה

ועדות

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  לקידום מעמד האשה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-16/11/1992 עד 17/06/1996

  לקידום מעמד האשה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 13/07/1992

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 13/07/1992

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 19/11/1988

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-02/12/1985 עד 19/11/1988

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 25/07/1988

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

סיעות

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  מד"ע-רע"ם

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  המפלגה הדמוקרטית הערבית

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  המפלגה הדמוקרטית הערבית

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-11 מ-07/03/1988 עד 21/11/1988

  המפלגה הדמוקרטית הערבית

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-11 מ-15/02/1988 עד 07/03/1988

  סיעת יחיד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 15/02/1988

  המערך

  חבר/ת סיעה

קוד המקור של הנתונים