זרח ורהפטיג

זרח ורהפטיג

סיעות

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

  מפלגה דתית לאומית

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 13/06/1977

  מפלגה דתית לאומית

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 15/12/1969

  מפלגה דתית לאומית

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 17/11/1969

  מפלגה דתית לאומית

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  מפלגה דתית לאומית

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 04/09/1961

  מפלגה דתית לאומית

 • הכנסת ה-3 מ-22/01/1957 עד 30/11/1959

  מפלגה דתית לאומית

 • הכנסת ה-3 מ-31/10/1955 עד 22/01/1957

  הפועל המזרחי - המזרחי

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 31/10/1955

  חזית דתית לאומית

 • הכנסת ה-2 מ-20/08/1951 עד 15/08/1955

  הפועל המזרחי

 • הכנסת ה-1 מ-14/02/1949 עד 20/08/1951

  חזית דתית מאוחדת

 • הכנסת ה-0 מ-14/05/1948 עד 14/02/1949

  המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 10/03/1974

  שר

 • הכנסת ה-7 מ-15/12/1969 עד 21/01/1974

  שר

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 15/12/1969

  שר

 • הכנסת ה-6 מ-17/03/1969 עד 17/11/1969

  שר

 • הכנסת ה-6 מ-12/01/1966 עד 17/03/1969

  שר

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 12/01/1966

  שר

 • הכנסת ה-5 מ-22/12/1964 עד 22/11/1965

  שר

 • הכנסת ה-5 מ-26/06/1963 עד 22/12/1964

  שר

 • הכנסת ה-5 מ-02/11/1961 עד 26/06/1963

  שר

 • הכנסת ה-3 מ-13/01/1958 עד 01/07/1958

  סגן שר

 • הכנסת ה-3 מ-09/01/1956 עד 07/01/1958

  סגן שר

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 03/11/1955

  סגן שר

 • הכנסת ה-2 מ-30/06/1955 עד 15/08/1955

  סגן שר

 • הכנסת ה-2 מ-15/06/1954 עד 29/06/1955

  סגן שר

 • הכנסת ה-2 מ-27/01/1954 עד 24/05/1954

  סגן שר

 • הכנסת ה-2 מ-05/01/1953 עד 26/01/1954

  סגן שר

קוד המקור של הנתונים