זרח ורהפטיג

זרח ורהפטיג

סיעות

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

  המפד"ל

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 13/06/1977

  המפד"ל

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 15/12/1969

  המפד"ל

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 17/11/1969

  חזית דתית לאומית

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  חזית דתית לאומית

 • הכנסת ה-3 מ-30/08/1959 עד 04/09/1961

  חזית דתית לאומית

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 30/11/1959

  חזית דתית לאומית

 • הכנסת ה-2 מ-20/08/1951 עד 15/08/1955

  תורה ועבודה הפועל המזרחי

 • הכנסת ה-1 מ-14/02/1949 עד 20/08/1951

  החזית הדתית המאוחדת

 • הכנסת ה-0 מ-14/05/1948 עד 14/02/1949

  המזרחי ודתיים בלתי מפלגתיים

ועדות

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 20/07/1981

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-8 מ-10/03/1974 עד 30/07/1974

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-4 מ-12/12/1960 עד 04/09/1961

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 04/09/1961

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-2 מ-18/09/1951 עד 15/08/1955

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-7 מ-15/12/1969 עד 10/03/1974

  שר

 • הכנסת ה-6 מ-12/01/1966 עד 17/11/1969

  שר

 • הכנסת ה-5 מ-22/12/1964 עד 12/01/1966

  שר

 • הכנסת ה-5 מ-26/06/1963 עד 22/12/1964

  שר

 • הכנסת ה-5 מ-02/11/1961 עד 26/06/1963

  שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 04/09/1961

  החוקה חוק ומשפט

קוד המקור של הנתונים