מרדכי וירשובסקי

מרדכי וירשובסקי

סיעות

 • הכנסת ה-12 מ-09/03/1992 עד 13/07/1992

  מרצ

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 09/03/1992

  ר"ץ

 • הכנסת ה-11 מ-05/08/1987 עד 21/11/1988

  ר"ץ

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 05/08/1987

  שינוי

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  שינוי

 • הכנסת ה-9 מ-29/07/1980 עד 20/07/1981

  שינוי - מפלגת המרכז

 • הכנסת ה-9 מ-14/09/1978 עד 29/07/1980

  תנועה לשינוי ויוזמה

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 14/09/1978

  התנועה הדמוקרטית לשינוי

קוד המקור של הנתונים