יזהר הררי

יזהר הררי

סיעות

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 21/01/1974

  המערך

 • הכנסת ה-6 מ-27/05/1968 עד 17/11/1969

  המערך

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 27/05/1968

  המפלגה הליברלית העצמאית

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  המפלגה הליברלית

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 04/09/1961

  המפלגה הפרוגרסיבית

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 30/11/1959

  המפלגה הפרוגרסיבית

 • הכנסת ה-2 מ-20/08/1951 עד 15/08/1955

  המפלגה הפרוגרסיבית

 • הכנסת ה-1 מ-14/02/1949 עד 20/08/1951

  המפלגה הפרוגרסיבית

 • הכנסת ה-0 מ-04/05/1948 עד 10/02/1949

  הציונים הכלליים

ועדות

 • הכנסת ה-7 מ-19/11/1969 עד 21/01/1974

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-7 מ-19/11/1969 עד 21/01/1974

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 04/09/1961

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-4 מ-01/12/1959 עד 04/09/1961

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-3 מ-17/08/1955 עד 20/11/1959

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-2 מ-18/09/1951 עד 15/08/1955

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-1 מ-29/03/1949 עד 20/08/1951

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-1 מ-29/03/1949 עד 20/08/1951

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-1 מ-29/03/1949 עד 20/08/1951

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-1 מ-29/03/1949 עד 20/08/1951

  הכנסת

קוד המקור של הנתונים