יעל דיין

יעל דיין

סיעות

 • הכנסת ה-15 מ-15/05/2001 עד 17/02/2003

  העבודה-מימד

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 15/05/2001

  ישראל אחת

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  העבודה

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  העבודה

ועדות

 • הכנסת ה-15 מ-12/08/2002 עד 17/02/2003

  החוץ והבטחון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-05/03/2002 עד 24/07/2002

  החוץ והבטחון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-31/10/2000 עד 05/03/2002

  החוץ והבטחון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-19/07/1999 עד 17/02/2003

  החוקה, חוק ומשפט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-19/07/1999 עד 29/03/2000

  החוץ והבטחון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 17/02/2003

  לקידום מעמד האישה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-06/05/1998 עד 07/06/1999

  החוקה חוק ומשפט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  לקידום מעמד האשה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-02/08/1995 עד 17/06/1996

  לקידום מעמד האשה

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-21/03/1995 עד 17/06/1996

  החוקה חוק ומשפט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-16/11/1992 עד 17/06/1996

  לקידום מעמד האשה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  החוץ והבטחון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 18/11/1992

  הפנים ואיכות הסביבה

  חברת ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-15 מ-20/07/1999 עד 17/02/2003

  לקידום מעמד האישה

 • הכנסת ה-14 מ-08/07/1996 עד 19/10/1998

  לקידום מעמד האשה

 • הכנסת ה-13 מ-16/11/1992 עד 04/08/1993

  לקידום מעמד האשה

קוד המקור של הנתונים