זינה הרמן (שטרן)

זינה הרמן (שטרן)

סיעות

 • הכנסת ה-7 מ-16/12/1969 עד 21/01/1974

  המערך

ועדות

 • הכנסת ה-7 מ-19/11/1969 עד 21/01/1974

  החינוך והתרבות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-7 מ-19/11/1969 עד 21/01/1974

  השירותים הציבוריים

  חברת ועדה

קוד המקור של הנתונים