אהרן הראל (גרבוז)

אהרן הראל (גרבוז)

סיעות

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 10/05/1988

  המערך

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  המערך

ועדות

 • הכנסת ה-11 מ-21/03/1988 עד 10/05/1988

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-19/11/1984 עד 27/05/1987

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 10/05/1988

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 10/05/1988

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 21/11/1984

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים