רות הקטין

רות הקטין

סיעות

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 17/11/1969

  המערך

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  אחדות העבודה - פועלי ציון

 • הכנסת ה-4 מ-25/10/1960 עד 04/09/1961

  אחדות העבודה - פועלי ציון

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 30/11/1959

  אחדות העבודה - פועלי ציון

ועדות

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 17/11/1969

  החינוך והתרבות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 17/11/1969

  הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 17/11/1969

  השירותים הציבוריים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  החינוך והתרבות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  הכלכלה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-4 מ-01/11/1960 עד 04/09/1961

  החינוך והתרבות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-4 מ-01/11/1960 עד 04/09/1961

  הכלכלה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 30/11/1959

  השירותים הציבוריים

  חברת ועדה

קוד המקור של הנתונים