שלמה הלל

שלמה הלל

סיעות

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  המערך

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  המערך

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  המערך

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

  המערך

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 13/06/1977

  המערך

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 21/01/1974

  המערך

 • הכנסת ה-3 מ-15/08/1955 עד 06/07/1959

  מפלגת פועלי ארץ ישראל

 • הכנסת ה-2 מ-04/05/1953 עד 15/08/1955

  מפלגת פועלי ארץ ישראל

ועדות

 • הכנסת ה-12 מ-07/10/1991 עד 13/07/1992

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 16/10/1990

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 20/07/1981

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-3 מ-17/08/1955 עד 06/07/1959

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-3 מ-17/08/1955 עד 06/07/1959

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-3 מ-17/08/1955 עד 06/07/1959

  השירותים הציבוריים

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-8 מ-03/06/1974 עד 20/06/1977

  שר

 • הכנסת ה-8 מ-03/06/1974 עד 16/07/1974

  שר

 • הכנסת ה-8 מ-10/03/1974 עד 13/06/1977

  שר

 • הכנסת ה-7 מ-15/12/1969 עד 10/03/1974

  שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 20/07/1981

  הפנים ואיכות הסביבה

קוד המקור של הנתונים