חיים דיין

חיים דיין

סיעות

 • הכנסת ה-14 מ-04/03/1999 עד 07/06/1999

  צומת

 • הכנסת ה-14 מ-23/02/1999 עד 04/03/1999

  הליכוד צומת

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 23/02/1999

  הליכוד-גשר-צומת

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  צומת

ועדות

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-19/06/1995 עד 17/06/1996

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-28/10/1992 עד 17/06/1996

  המיוחדת למאבק בנגע בסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-03/08/1992 עד 09/09/1992

  העליה והקליטה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 29/11/1994

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים