בנימין הלוי

בנימין הלוי

סיעות

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

  התנועה הדמוקרטית לשינוי

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 19/01/1977

  הליכוד

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 21/01/1974

  גוש תנועת החרות-מפלגה ליברלית

ועדות

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 20/07/1981

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-8 מ-30/01/1974 עד 19/01/1977

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-8 מ-30/01/1974 עד 19/01/1977

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-7 מ-19/11/1969 עד 21/01/1974

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים