צבי דינשטיין

צבי דינשטיין

סיעות

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 21/01/1974

  המערך

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 17/11/1969

  המערך

ועדות

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  הכספים

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-7 מ-22/12/1969 עד 10/03/1974

  סגן שר

 • הכנסת ה-6 מ-17/03/1969 עד 15/12/1969

  סגן שר

 • הכנסת ה-6 מ-24/07/1967 עד 17/03/1969

  סגן שר

 • הכנסת ה-6 מ-17/01/1966 עד 05/06/1967

  סגן שר

קוד המקור של הנתונים