שרה דורון

שרה דורון

סיעות

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  הליכוד

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  הליכוד

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  הליכוד

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-12 מ-13/05/1991 עד 15/06/1992

  הכלכלה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 02/06/1992

  הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 13/07/1992

  החוץ והבטחון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-06/08/1986 עד 12/11/1986

  הכלכלה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-24/12/1984 עד 19/11/1988

  פירושים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-22/10/1984 עד 19/11/1988

  החוץ והבטחון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 19/11/1988

  הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 04/07/1983

  הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 04/07/1983

  העבודה והרווחה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 20/07/1981

  החינוך והתרבות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 20/07/1981

  העבודה והרווחה

  חברת ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-10 מ-10/10/1983 עד 13/09/1984

  שרה

 • הכנסת ה-10 מ-05/07/1983 עד 10/10/1983

  שרה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-12 מ-14/04/1992 עד 13/07/1992

  הכנסת

קוד המקור של הנתונים